למה להתאגד?

השאלה הראשונה והנפוצה ביותר היא, למה להקים חברה? מדוע להתאגד ולא לעסוק בהשקעות כאדם פרטי?

ובכן, יש מספר סיבות. הסיבה הראשונה והחשובה ביותר היא הגנה משפטית. בארצות הברית מוגשות קרוב ל- 100 מליון תביעות בשנה, או תביעה כל שלוש שניות. תביעה אזרחית כנגד אדם פרטי עשויה לחול על כלל נכסיו האישיים, כולל הכנסותיו וחסכונות אותם צבר לאורך השנים. כאשר מקימים חברה, ישנה ישות נפרדת – לטוב ולרע – שהיא החברה עצמה, ואין קשר כלכלי ישיר בינה לבין הבעלים. במידה וקיימת עילה לתביעה נגד החברה או ההתאגדות, סכום התביעה המקסימלי שישולם הוא סכום נכסי החברה, ולא נכסי הבעלים.

אנחנו ב- LLC Today מציעים מספר אפשרויות של הגנה משפטית על ההשקעות שלכם ועל המשקיעים עצמם. מובן שכל סוג פעילות מצריך בחינה נרחבת בטרם מחליטים על סוג ההתאגדות המתאים, כולל בחינה של המשמעות המיסוית על סוגים שונים של התאגדות. לפעילויות מסוימות יתכן ותתאים חברה מסוג "C-Corp" במדינת נוואדה, בעוד שלפעילות אחרת תתאים התאגדות מסוג LLC דווקא במדינת ניו יורק. המשותף להתאגדויות השונות הוא ההגנה על המשקיע והבעלים עצמו מפני אסון כלכלי שיפגע בנכסיו האישיים.

אפשרויות התאגדות שונות

לעתים נדירות אפילו מומלץ להקים שתי חברות שונות, המחלקות ביניהן את ההשקעות, כדי לדאוג להגנה משפטית מקסימלית. למרות שמקרים כאלו הם נדירים, יצא למשרדנו לטפל גם בהם.