רכישת נדל"ן בארצות הברית

ישראלים רבים בוחרים להשקיע בנדל"ן בארצות הברית, הן עבור תשואה והן עבור עליית ערך. לפני ביצוע רכישה כזו כדאי לשקול את העלויות הנוספות, כמו גם את אופן ההתאגדות וההשלכות שלו על העלות הסופית של העסקה.

ראשית, על המשקיע להחליט האם הוא מעוניין, באופן כללי, "לאחד" את נכסיו הפרטיים ואת השקעותיו בארה"ב. במידה וכן, ניתן לרכוש את הנכס כאדם פרטי; במקרה כזה יחולו על הנכס – מבחינה משפטית, מבחינת הכנסות והוצאות, ומבחינת מיסוי – אותן הגבלות והגדרות החלות על הבעלים כאדם פרטי. מצד שני, אם הנכס נרכש תחת ישות נפרדת כגון LLC, קיימת ישות נפרדת לגמרי – ההתאגדות (Limited Liability Company, LLC) – הקשורה אך ורק להשקעה בנכס הספציפי (או במספר נכסים), וכלל ההשלכות חלות עליה בנפרד.

שותפות לעומת חברה בע"מ

ישנו פן נוסף להתאגדות תחת LLC והוא אופן הפעילות. ברישום של Limited Liability Company, בשונה מחברה בע"מ (למשל, בארץ), אין ל- LLC "מניות", "אחוזי בעלות" ונתונים דומים. למעשה ה- LLC הוא התאגדות, או התארגנות, של אדם אחד או מספר אנשים לצורך ביצוע פעילות כלכלית מסוימת (למשל, רכישת נכס בארה"ב) ופעילות של אותה התארגנות תחת הסכם תפעול. את הסכם התפעול ניתן לשנות לפי הצורך, והוא יותר "תקנון" מאשר "חלוקת מניות" כמו בחברה בע"מ.

למרות שרכישת נכס בארה"ב היא תמיד "מרוחקת", כלומר מוקד הפעילות רחוק מישראל, הקמת LLC בארצות הברית – ספציפית במדינה (State) בה נמצא הנכס – נותנת "קרבה" מסוימת לישות המשפטית המתפעלת את הנכס (מבחינה משפטית ומיסוית.)