שירות Registered Agent

מהו Registered Agent?

בעת התאגדות בארצות הברית, ישנה חובה לציין כתובת במדינה (State) בה רשומה ההתאגדות, לצורך קבלת דברי דואר רשמיים. הדרישה היא שהכתובת תהיה כתובת פיזית, הזמינה בשעות העבודה הרגילות. אנו מציעים ללקוחותינו שירות Registered Agent, המעניק להתאגדות שלכם כתובת דואר במדינת ההתאגדות, כולל שירות של סריקת מסמכים חשובים למייל והעברתם אליכם.

למה שלא אשמש בתור ה- RA של עצמי?

ובכן, ישנן כמה סיבות. ראשית, כתובת הרישום של ה- Registered Agent צריכה להיות במדינה (State) בה רשומה החברה או ההתאגדות, או במדינה בה מתנהלת פעילותה. בנוסף, הכתובת צריכה להיות פעילה במהלך שעות היום על מנת לקבל SOP – אופן מסירה של הודעות רשמיות מסוימות. בנוסף, יתכן ותצטרך להפעיל יותר מכתובת אחת שתהיה זמינה לקבלת דואר ו- SOP במהלך שעות העסקים הרגילות של היום: אחת במדינת הרישום, והשניה במדינה בה פועל התאגיד.

פרטיות

כיום השימוש בכתובת ביתית בתור כתובת ה- Registered Agent לא מאוד נפוץ, מהסיבה הפשוטה שהכתובת מופיעה על מסמכי ההקמה של התאגיד. מצב כזה יכול לשים אתכם, או את מי שיסכים לשמש כ- Registered Agent עבורכם, במצב לא נעים, שכן שמו וכתובתו יופיעו במאגרי מידע שונים בתור הכתובת הרשמית של התאגיד.